Modules and Applications for Increasing School Success of Students with the Innovative Digital School Model

Home

DIGI-SCHOOL

Dünyadaki gelişmeler hızlanıyor. Değişim ve farklılaşma artık gözlemlenemiyor. Çocuklar okullarını bitirdiklerinde okumuş olduğu meslek ortadan kalkabiliyor. Ülkeler arasındaki sınırlar yavaş yavaş siliniyor. Bu nedenle pek çok kişinin iş bulması gereken büyük bir küresel toplum ortaya çıkıyor.  Bu gerçeklere bir de 2020'nin en büyük güçlükleri arasında olan korona krizi de eklendi. Bu krizin uzak vadedeki etkilerini tahmin etmek oldukça zor. Ancak mevcut durumu göz önüne alarak doğrudan operasyonel etkileri hesaba katan ve geleceğe odaklanan bir stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. Korona virüs krizi ayrıca, oluşturulan koşullara esnek bir şekilde yanıt vermek ve öğretim sürecinde öğrencilerin yararına uygun çözümler bulmak zorunda olan öğretmenler için yaşam boyu öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır.
Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) 2018 Kavramsal Çerçevesine göre, öğretmenler hizmet içi eğitime katılsalar da 21. yüzyılın gerektirdiği eğitim için beklenen beceri ve yeterlilikler alanında hala daha fazla eğitime ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir. Müfredatlar arası becerilerin öğretimi, çok kültürlü ortamlarda veya çok dilli ortamlarda Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımı gibi çeşitli yeterlilikler edinmeleri gerekmektedir. Her ortak ülkede, öğretmenler çevrimiçi öğretim araçlarını farklı derecelerde ve farklı seviyelerde kullanmaktadır. Öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin yeterli olmaması nedeniyle, ortaklık en yaygın sorunları belirlemiştir. İnternete farklı erişim, çevrimiçi iletişimi yönetmede farklı beceriler, belirli bir zamanda bilgisayar ve çevrimiçi alanı kullanmanın farklı teknik ve insani engelleri, bireylerdeki motivasyon düzeyi, farklı aile geçmişi (güvenlik duygusu), aile iklimi, yaşa uygun iletişim, çocukların akran gruplarında eksik veya zararlı etkileşimi, çocukların ailedeki sorunlardan kaçabilecekleri bir alan olarak okul, ebeveynlerin evde eğitimi önemsememesi bu sorunlar arasında yer almaktadır.
Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de bireysel okul sistemleri farklıdır, bu nedenle çevrimiçi pedagojik yöntemler alanında farklı sektörlerden aktörlerin uluslararası iş birliği, deneyim alışverişi, mevcut sürekli değişen dönemde iyi uygulama örnekleri bulunabilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, korona virüs krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sorunların çözümü alanında çeşitli deneyimlerden yararlanmak önem arz etmektedir.

Projenin Ana Hedefleri

  • Üniversiteler, okullar ve yetişkinlere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlayan sektörler arası uluslararası iş birliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, sanal ortak ağlarının oluşturulması
  • Öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin günümüzün sürekli değişen döneminin gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesi
  • Öğrencilerin öğrenme potansiyellerini geliştirebilmek için yeterli öğretim ve öğrenme materyalleri ile ilköğretim okullarında dijital teknolojinin yaygınlaştırılması.
  • Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenimini desteklenmesi

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için ortak ülkelerde ilgili paydaşlarla DIGI-SCHOOL çalıştaylarının düzenlenmesi proje hedefleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin dijital becerilerini artırmak için DIGI-SCHOOL eğitimleri düzenlenmesi proje kapsamındadır. Ağ oluşturma ve iyi uygulamaların değişimi için digischoolproject.com sitesi açılmıştır. DIGI-SCHOOL e-broşürleriyle projenin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  AB ve Türkiye'den 26 en iyi uygulamanın toplanması ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirilmesi, tüm ortak ülkelerde sosyal ağlar, broşürler, haber bültenleri aracılığıyla yaygınlaştırma sağlanması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İlkokul öğretmenleri ve öğretim üyeleri, doğrudan hedef gruplar arasında yer almaktadır. Dolaylı hedef gruplar ise üniversiteler, İlk ve ortaokullar, öğrenciler, ebeveynler, öğretmenlere eğitim veren eğitim kurumları, danışmanlık kuruluşlarıdır. Ortaklar, proje toplantıları gerçekleştirerek gerekli planlamaları sağlayacaktır. Ortaklar, her türlü yaygınlaştırma aracıyla baştan sona etkili stratejiler uygulayacaktır. Projenin uzun vadeli verimliliğini sağlamak için, toplum mümkün olduğunca projeye dahil edilecektir.  Bu kapsamda yerel yönetim kurumları, okullar ve çatı kuruluşlar proje sürecine dahil edecektir.